CORONA

Med anledning av Corona viruset som far fram i världen måste vi tyvärr ställa in alla våra aktivitetr.
Vi hoppas att vi kan komma igång igen till hösten, men det verkar tveksamt!